BANDIMUNG – SURATI DEBBARMA | KOKBOROK POEM

0
361

BANDIMUNG

Khuk kwtwi bai chwngno bandiwi
Tokha thaichumubai bwkhano methebwi
Twlangkha bebakno yaphani khochawi
Rohornaphuru rohorkha bebak
Twlangnai twlangkha mwnwi mwnwiwi
Naharwi tabuk mwnwio borog
Yapha bukchano nugwi chini.
Bukchano kupulung swnamna wansugwi
Bwkha bisingo wanswkma rogno
Waisa wao waisa sukurugo khwlai
Tongjao chwng tini hathai naikhwlai
Bwkhano methebo mana no tesa
Kupulung yapha khwlai .

_ Surati debbarma