Maichwlwi no kolsa hinwi Sak nangya ta wngdi Kolsa bai no yak mochom Wngwi mano,
Oh jora nwng tamo amono ta wanadi Jora kaisa nwng tamo wngwi mano amo si wansukdi.
WANAMA POJA Tongthai nog kwrwi Lenglana thai kwrwi Borobo khakchang sinai, Wanama poja khorokgo twiwi Tei bwswk ma tongsinai, Nukhung lapsani sakolom naitugwi naibo Khorokni satung kakya, Bwlai laisani koton nawibo Khorokni pantwi kakya. Wansukma khani khaono tonwi Thinang no wansuk horo, Horni emangba...

LATEST UPDATES