Jaduni khorang Oh jadu kolija Bwswk khunatokmani Jadu kolija rwchaphuru Shaina chopereng sumui ni Khorang bwswkse khunatokmani Hapung hatai ha kwrak Huk khulaiphuru Hugo mai kailaiphuru Khorang rwchapmung jadukolija Rwchapkhe e. Ho. Ho. Khorang Dipor jorani huk tanglaiphuru Jadukolija rwchaplaimani Bwswksw khunatokmani. Ratrika Debbarma

LATEST UPDATES