Bwrwi ang wngwi Ama ni borom manjak Bibi hanok ni halok kwrwngjak Nokni hamjwk hinwi gosiwi nahajak Nokni sajwk amaywi hinwi maya khwlaijak Hinkhe tagwi tini satok pitok ! Hinkhe tagwi tini thwina khwlai Noknino hamjwk sajwk ! Sal koroya khwnao kaka koko Nok burum burum ma phani...
Khurumpai wngmabai ta sinijakdi Kha gwnangbai se sinijakdi.
ANI TAMO DUSI Siniya ang mwkhang norogni Bupha hinjaknai nwng ani Kwlangkha khibiwi ama bai ano, Tongthok kha nwng jora kaisao Ogo ma twikha ano ama hinjaknai ani. Swngcharni lachimung kirimung Tubukha amani bwkhao Tongthai sekjak kha...
KOLSA MAICHWLWI Jora jora kaham sao bwkha Nugui norogni mwkhang no, Jora jora kwlaio mwktwi Nugui norogni lapsa bohokno Tongkhe gula kupulung maichwlwi Mochomsa manya phano Bak naikhamu kolsa kolsa. Thigwi mangwlak jotono Kha ta baidi haiphano Bisi kiphilwi...
BANDIMUNG Khuk kwtwi bai chwngno bandiwi Tokha thaichumubai bwkhano methebwi Twlangkha bebakno yaphani khochawi Rohornaphuru rohorkha bebak Twlangnai twlangkha mwnwi mwnwiwi Naharwi tabuk mwnwio borog Yapha bukchano nugwi chini. Bukchano kupulung swnamna...

LATEST UPDATES