Home đź’¬Quotes of the Day

đź’¬Quotes of the Day

Quotes of the Day

Yarwng kwrwi buphang tai laibuma kwrwi dophani ayuk barasase, Yarwng kwrwi khe buphang thwio laibuma kwrwi khe dopha komoro. Aboni bagwi jeswk mansak chini laibumani yarwngno hao surnani chaitukdi. Kapiram Tripura
Maichwlwi no kolsa hinwi Sak nangya ta wngdi Kolsa bai no yak mochom Wngwi mano,
Bebak baimani yagolo bwthakjaknai eba paithak jora wngya,Baksa-baksa baimani phiya langmani chengsanai jora phano wngwi mano.
Samung tangdi nini yakbai Samung khwlaidi bwkhabai, Samung tangna thangtini ta derajakdi Derajak paikhe kaham khwlainani lamao thangdi. Derajagwi hujaigwi kharwi ta tongwidi Buino derariwi a samungno ta tangdi.
Oh jora nwng tamo amono ta wanadi Jora kaisa nwng tamo wngwi mano amo si wansukdi.
Khurumpai wngmabai ta sinijakdi Kha gwnangbai se sinijakdi.
Khumbar wngwi hayungo barphano baithangni bagwi simi ta bardi Motom wngwi hayungo baihai sarphano baithangni bagwi simi ta motomdi.
Homchang bo thapla chalango Hokichak thwiwi, Ta tongjakdi sakno kuchuk-kotor Gwnang hwnwi. Salsa thwinani nangnai no!!
"khoroksa phekmungbai gwdalma abo mungsaya Phiya bini swrwngma abose dera kotor ".
Imang nukmani kaham Phiya imangno langmanai ta sudi. Imangbai langmao SUCCESS(Manmari) wngwi manya. Samung eba HARDWORK(Samungkwrak) baise SUCCESSFUL borok wngwi mano.

LATEST UPDATES