KOLSA MAICHWLWI – SURATI DEBBARMA | KOKBOROK POEM

0
492

KOLSA MAICHWLWI

Jora jora kaham sao bwkha
Nugui norogni mwkhang no,
Jora jora kwlaio mwktwi
Nugui norogni lapsa bohokno
Tongkhe gula kupulung maichwlwi
Mochomsa manya phano
Bak naikhamu kolsa kolsa.
Thigwi mangwlak jotono
Kha ta baidi haiphano
Bisi kiphilwi phaikhe
Gula o mai kwtal dakhe
Riphinai norogno kolsa kolsa.
Kolsa manmani kha ta baidi
Te khoroksa bwkha gwnang
Riphikhe wngnai kolsani kolnwi.

Surati Debbarma