NAITHOK – SANGIT DEBBARMA | Kokborok Koklop

0
1818

 NAITHOK          

Tokhathaichumu salsa satero

Kung chukjaksai sakno bolaio

Naithokma bara ani goronle

Nude nukkhaba ani badele?

Bono khwnawi salsa Thaipungbo

Mwnwi mwnwiwi sana chengjao

Bothere-there ani goronle

Haiphano ano naituk baibele.

Tamchi paijakya Tokhathaichumu

Uphilwi taisa kok phirokphiro

Ano chaksajak joto nukkhaise

Lopbai bwlasa o jadu hinse.

Nono khoroksada haikhe lopkhwna?

Sadi do kisa khwnagwrana.           

Kwchang kwchangkhai Thaipung saphiro

Yangse khwnadi Tokhathaichumu

Bukur naithokbai tamo wngnaiba,

Bokhorise nini kosok hinkhaiba

Ani bukurle sitwraphano

Bokhorikhai ani belai kothokno.

                               —–Sangit Debbarma