NAITHOK | KOKBOROK POEM BY KAPIRAM TRIPURA

0
178

NAITHOK

Tamole naithok tamole naithokya
Sajokha hwnkhe uah kwthwino phano
Naiwi naibaiyakhe bwswkse naithok.
Uatwi joraphuru twimani twi kuthuk
Sikli tongphurukhe tokhabo naithok,
Phatarno naikhe buphang sakani tokhathaichumubo
Naiyani naithok chayani chathok.
Phungo barnai naithok khumbarbo
Nobarbai baksa bahai motomsaharwi
Bombrai bereng phaiphano
Jora ongkhe mahoisawi kwrainai,
Mangni naithok salsa paiwi thangphano
Bwkhani naithokle paimani kwrwi
Langma tongsak logeno tongnai.

Koklobnai-Kapiram Tripura