YARWNG KWRWI | KOKBOROK QUOTE

0
176

Yarwng kwrwi buphang tai laibuma kwrwi dophani ayuk barasase,
Yarwng kwrwi khe buphang thwio laibuma kwrwi khe dopha komoro.
Aboni bagwi jeswk mansak chini laibumani yarwngno hao surnani chaitukdi.

Kapiram Tripura